AHT Nieruchomości s.c.
PL DE ENG

Regulamin

Zasady rezerwacji apartamentu

 

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu lokalu apartamentowego (kwatery wakacyjnej) firmy AHT Nieruchomości s.c. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Po uzgodnieniu terminu wynajmu oraz ceny za usługę firma AHT Nieruchomości s.c. przyjmuje rezerwację wstępną. Do klienta przesyła potwierdzenie rezerwacji zawierające termin wynajmu, cenę, wysokość zadatku tj. 20% całkowitej ceny wynajmu i numer konta, na który ten zadatek powinien być wpłacony w ciągu 7 dni roboczych.
 3. Podpisane i odesłane potwierdzenie rezerwacji oraz wpłata zadatku jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji ostatecznej.
 4. Po dokonaniu wpłaty zadatku jego zwrot nie przysługuje. Istnieje natomiast możliwość zmiany terminu rezerwacji. Zmiana terminu musi być ustalona z firmą AHT Nieruchomości s.c.
 5. Jakiekolwiek zmiany rezerwacji muszą być dokonywane w formie pisemnej.
 6. Brak wpłaty zadatku w określonym terminie może skutkować anulowaniem rezerwacji bez konieczności powiadomienia klienta.
 7. Pozostałą część należności za cały deklarowany pobyt wraz z opłatą uzdrowiskową należy uregulować gotówką niezwłocznie w dniu przyjazdu w siedzibie firmy AHT Nieruchomości s.c.
 8. Wcześniejszy wyjazd Klienta (niż w zarezerwowanym terminie) nie zobowiązuje AHT do zwrotu części należności za pobyt niewykorzystany.
 9. Termin pobytu można przedłużyć, uzgadniając to z firmą AHT Nieruchomości s.c.
 10.  Doba w apartamentach trwa od godz. 14:00 w dniu przyjazdu klienta do godz. 10:00 w dniu wyjazdu klienta. Istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po uzgodnieniu z firmą AHT Nieruchomości s.c.
 11. Wydanie kluczy do apartamentu nastąpi po uiszczeniu opłaty za cały zarezerwowany pobyt z uwzględnieniem wcześniej wpłaconego zadatku, natomiast zdanie kluczy do apartamentu odbywa się w sposób ustalony z firmą AHT Nieruchomości s.c.

 


ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE POBYTU KLIENTA

 

 1. Liczba osób zamieszkujących w apartamencie nie może być większa niż uzgodniona w potwierdzeniu rezerwacji.
 2. Na 1 osobę przewidziany jest 1 kpl.  pościeli oraz 1 kpl. ręczników (mały i duży).
 3. W apartamencie zabronione jest palenie tytoniu. Każdy z klientów zobowiązuje się do przestrzegania tych zaleceń, poszanowania mienia Właściciela oraz przestrzegania ogólnie przyjętego porządku publicznego.
 4. W godzinach od 22.00 do 7.00 w apartamencie obowiązuje cisza nocna.
 5. W przypadku przekroczenia ilości zamieszkujących osób, stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego firma AHT Nieruchomości s.c. ma prawo i obowiązek interweniować, aż do  natychmiastowego zerwania umowy włącznie. W takim przypadku klient nie ma prawa dochodzić od firmy AHT Nieruchomości s.c. zwrotu jakiejkolwiek kwoty.
 6. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, przez co rozumiane jest dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczaniu oraz starannie przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.
 7. W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł, natomiast w przypadku zagubienia  pilota do hali garażowej/parkingu w wysokości 120 zł.
 8. Prosimy Klientów o zgłaszanie ewentualnych szkód powstałych w trakcie pobytu, a także usterek czy awarii w chwili ich wydarzenia firmie AHT Nieruchomości s.c., która zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia. 
 9. W przypadku wyrządzenia szkody w apartamencie lub zaginięcia części jego wyposażenia klient zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu klienta w formie gotówki firmie AHT Nieruchomości s.c.
 10. Jeżeli w czasie Państwa pobytu będziecie niezadowoleni z jakości usług, lub z jakiegokolwiek innego powodu zależnego od firmy AHT Nieruchomości s.c., prosimy natychmiast ten fakt zgłosić aby rozwiązać zaistniały problem.
 11. Firma AHT Nieruchomości s.c. nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w apartamencie rzeczy i drogocenne przedmioty klienta.
 12. Dane osobowe (adres e-mail) przekazywane przez klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnego wysyłania informacji o akcjach promocyjnych AHT Nieruchomości s.c. 

AHT Nieruchomości s.c.ul. Nowowiejskiego 3, Villa Dorota72-600 Świnoujście

Wykonanie: Diamond-Design