AHT Nieruchomości s.c.
PL DE ENG

Polacy kupują nieruchomości w Niemczech?

04 stycznia 2008r. w Świnoujściu w Rezydencji „GALA” odbyło się seminarium, zorganizowane przez AHT Nieruchomości s. c. – pierwsze świnoujskie polsko – niemieckie biuro pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W spotkaniu, poświeconemu zagadnieniom kredytowania nabywanych przez Polaków nieruchomości w Niemczech, udział wzięło 30 zaproszonych gości, w tym m. in. przedstawiciele 6 banków mających swe oddziały w województwie zachodnio-pomorskim, lokalni polscy i niemieccy deweloperzy i przedstawiciele regionalnej prasy, niemiecki notariusz, doradca podatkowy i pośrednik z Heringsdorfu.


Seminarium otworzył i prowadził Lothar Schmidt - współwłaściciel firmy AHT Nieruchomości s. c. – niemiecki pośrednik w obrocie nieruchomościami, prowadzący od ponad dwóch wraz z polskimi partnerami – Jolantą Urbańską i Robertem Gorzyckim – biuro w Świnoujściu.
Zaprezentował przybyłych na spotkanie prelegentów z Niemiec: Lothara Grawe - notariusza z Seebad Ahlbeck, Petrę Arnold - pośrednika w obrocie nieruchomościami z Seebad Heringsdorf oraz Michaela Hübner – radcę prawnego i doradcę podatkowego z Bad Salzuflen. Podczas spotkania notariusz niemiecki omówił zasady prowadzenia ksiąg wieczystych w Niemczech, szczegółowo wykazując różnice między polskim i niemieckim prawodawstwem w tym zakresie. Uczestnicy seminarium otrzymali wzór niemieckiej księgi wieczystej. Następnie Lothar Grawe zaprezentował powszechnie dostępną w Niemczech i stosowaną przez notariuszy w celu ułatwienia stronom transakcji „ Ogólną informację dla klientów, dotyczącą umów sprzedaży”, zawierającą wskazówki prawne dla sprzedających i kupujących, obejmujących następujące grupy tematyczne:
Przedmowa
I. Faza przygotowawcza
II. Sporządzenie aktu notarialnego
III. Wygląd umowy
1. Wstęp aktu
2. Sprzedaż
3. Cena sprzedaży
4. Posiadanie, korzystanie, ciężary
5. Rękojmia
6. Pełnomocnictwo do finansowania
7. Oświadczenia końcowe
IV. Faza wykonania.

Przestawiony w przetłumaczonej na język polski formie materiał wzbudził ogromne zainteresowanie uczestników seminarium. Kończąc swe wystąpienie notariusz niemiecki pokrótce przedstawił problematykę ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach, akcentując, że w tym zakresie prawo polskie i niemieckie niewiele się różni. Wywiązała się ożywiona dyskusja, w której głos zabrali zarówno przedstawiciele banków, jak i potencjalni polscy nabywcy nieruchomości w Niemczech, zainteresowani prowadzeniem na tym terenie działalności deweloperskiej. Po przerwie głos zabrał Michael Hübner – radca prawny i doradca podatkowy w jednej osobie, omawiając obowiązujące w Niemczech zasady fiskalizmu państwowego i wysokości procentowe opłat związanych z nabywaniem lub sprzedażą nieruchomości. Uczestnicy spotkania odetchnęli z ulga… Opłaty po stronie zachodniego sąsiada w porównaniu z rosnącymi w tym obszarze opłatami w Polsce – nie są tak duże, a w niektórych okręgach nawet niższe niż u nas…
Seminarium było próbą odpowiedzi na pytania, zadawane przez naszych kontrahentów – klientów biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami „AHT Nieruchomości s.c.”, zainteresowanych nabyciem na terytorium Niemiec nieruchomości gruntowych, kredytowanych przez banki działające na terenie Polski.
Uczestnicy seminarium otrzymali przykładowe wzory dokumentów stosowane w obrocie nieruchomościami w Niemczech.
Spotkanie tłumaczyła tłumacz przysięgły języka niemieckiego – Agnieszka Odorczuk.

Opracował: Robert Gorzycki

Powrót

AHT Nieruchomości s.c.ul. Nowowiejskiego 3, Villa Dorota72-600 Świnoujście

Wykonanie: Diamond-Design